Joel Cox Psychology

 

Joal Cox | BSc Seicoleg

Rwy’n caru Abertawe. Rwy’n caru’r traethau. Rwy’n caru’r aer. Rwy’n caru’r bobl. Roeddwn yn caru’r ymgysylltiad. Roedd yn bersonol iawn, roedd yn teimlo fel teulu mawr.


 

Gemma Stephenson Applied Psychology

 

Gemma Stephenson | BSc Seicoleg Gymhwysol

Bu astudio yn YDDS yn arbennig o dda, rwy’n hoffi’r campws bach oherwydd cewch wir gyfle i ganolbwyntio. Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yma yn hollol anhygoel, roedd eu cymorth yn wych a byddaf yn sicr yn cadw mewn cysylltiad â nhw. Dydw i ddim yn siwr y buaswn i wedi pasio mewn unrhyw brifysgol arall. 

Y peth gorau am Seicoleg Gymhwysol yn bendant oedd fy narlithwyr, maen nhw’n wych. Maent yn wirioneddol cefnogol. 


 

Geraldine Bishop Psychology and Counselling

Geraldine Bishop | Seicoleg a Cwnsela

My course at UWTSD has taught me such a lot about myself. It taught me a lot about reflection and self-awareness. I chose the course as I’ve always been interested in counselling as I want to be able to make a difference to other people’s lives.

 


 

Maria Reynolds Psychology and Counselling

Maria Reynolds | BSc Seicoleg a Cwnsela

It really was an amazing end to a fantastic time at UWTSD. I have loved it all. My course was small and we were all really close with each other and our lecturers which made is easier to learn.

My dissertation examined why the LGBT community suffer more mental health issues and I was able to research thoroughly with help and advice from my lecturers. I really can’t thank them enough for all their help.