Campysau Abertawe

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe

 

Y Drindod Dewi Sant yng Nghanol Abertawe

Mae gan ein campysau yn Abertawe enw da am raglenni arloesol sy’n ymwneud â diwydiant ac sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd.

Gyda thri phrif Gampws, Dinefwr ac Alex (Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant), ein Cyfadran Busnes a Rheolaeth a’n datblygiad newydd sbon yn SA1 yn y marina sy’n gartref i'r Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg a’r Yr Athrofa Addysg  - mae gan bob maes pwnc ei gyfleusterau ei hun gyda mynediad i offer arbenigol, adnoddau dysgu, gweithdai ac ystafelloedd TG ac maent o fewn pellter hwylus i ganol y ddinas.

Cyrsiau Abertawe Dewch i Ymweld