Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Golau Glas

Academi Golau Glas (AGL)

Nod yr Academi Golau Glas

Nod yr Academi Golau Glas (AGL) yw cyflwyno rhaglenni a chynnal ymchwil sy’n datblygu a chyfoethogi gallu unigolion a sefydliadau i wella effeithiolrwydd y gwasanaeth a ddarperir i’r cyhoedd. Mae datblygiad yr academi wedi’i seilio ar yr ‘ethos un gwasanaeth cyhoeddus’ a nodau ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’.

Public Services, Law and Policing Banner

Ein Rhaglenni Cyffrous

Mae’r Academi yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni cyffrous yn amrywio o’r rheiny a gyflwynir i israddedigion darpar gwnstabliaid yr heddlu yn y Fframwaith Cymhwyster Addysg yr Heddlu i gyrsiau sy’n datblygu gwybodaeth strategol a chydweithredol unigolion uwch o fewn sefydliadau.

Rhaglenni Israddedig


Rhaglenni Ôl-raddedig


Rhaglenni Eraill

Gwirfoddoli gyda Heddlu De Cymru


Ein Staff

Mae staff yr Academi yn cynnwys academyddion profiadol a chyn-heddweision, yn amrywio o Gwnstabl i Brif Gwnstabl. Mae gan yr unigolion hyn brofiad helaeth o weithio o fewn meysydd strategol a gweithredol y gwasanaeth brys ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol, a chaiff y rhaglenni eu datblygu bob tro gydag ymarferwyr cyfredol.

Julian Williams Wendy Dearing Bronwen Williams Sarah Jones Kelly Andrews Mike Durke Jane Davies Laura Knight Wyn Price Annette Fillery-Travis Stephen Darnell Lowri Harris Jon Edwards Nici Evans Patrick Rees Stephen Chapman Rhiannon Sandy Julie Hicks Edd Latham