Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol

Facebook Twitter LinkedIn

Yn yr Academi rydym yn angerddol am ddarparu datblygiad proffesiynol sy’n:

  • cefnogi pobl i ffynnu a gwneud cyfraniad sylweddol i’w sefydliad;
  • datblygu eu dyheadau gyrfa;
  • cydnabod eu profiad a’u dysgu yn y gorffennol a
  • darparu cymwysterau academaidd sy’n rhoi tystiolaeth o’u cyflawniadau.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i gael yr effaith fwyaf o’u cyllidebau hyfforddi, a hefyd gydag unigolion sy’n chwilio am gyrsiau gradd o lefel israddedig i ddoethuriaeth. Golyga ein dulliau darparu unigryw y gellir darparu ein gwasanaeth mewn modd amserol a chost effeithiol sydd wedi ei deilwra ar gyfer anghenion dysgwyr a/neu sefydliad.