Academi Cymru ar
gyfer Arfer Proffesiynol ac
Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC)YMCHWIL AC ARLOESI

Mae ein harweinwyr meddwl ym maes dysgu proffesiynol yn cefnogi ein grwpiau ymchwil Doethurol/Meistr a’n harlwy ymchwil/ymgynghoriaeth.

Dysgwch Ragor

Hyfforddi A Mentora

Mae Cymdeithas Hyfforddi ACAPYC yn dod ag ymchwil arloesol a seminarau ymarferwyr at ei gilydd yn seiliedig ar raglen Meistr a llwybr Doethurol.

Dysgwch Ragor

Dod Yn Bartneriaid  Ni Fel Sefydliad

Pa un a ydych yn dymuno cael cwrs byr ar gyfer eich gweithwyr neu becyn Dysgu a Datblygu cyflawn, gan gynnwys achredu eich hyfforddiant chi, gallwn ffurfio partneriaeth â chi.

Dysgwch Ragor

Datblygiad Unigol

O raddau israddedig i Ddoethuriaethau, byddwn yn cynllunio rhaglen gyda chi a fydd yn cyflawni eich dyheadau a’ch anghenion.

Dysgwch Ragor
about WAPPAR

Amdanom Ni

Canolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn dysgu a datblygu arferion sy’n cynnig rhaglenni/DPP pwrpasol, o gyrsiau byr i ddoethuriaethau, ar gyfer gweithwyr proffesiynol a’u sefydliadau.

Am arweiniad llawn ar ein gwasanaethau a’n harlwy, lawrlwythwch ein prosbectws

Lawrlwythwch Ein Prosbectws

Ymchwil Mewn Arfer A Datblygiad Proffesiynol

Datrysiadau ymchwil effeithiol ac arloesol i heriau’r byd go iawn. Mae ein hymgeiswyr Doethurol wedi cynhyrchu tri llyfr yn y flwyddyn ddiwethaf!
Dysgwch Ragor

Cysylltwch â ni

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP
Email: wappar@uwtsd.ac.uk
Phone: 01267676882
Twitter Facebook LinkedIn