Ein partneriaid, ein dysgwyr


Sut rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr

 • Achredu datblygiad staff mewnol cyfredol
 • Cynllunio a chyflwyno rhaglenni wedi’u teilwra’n arbennig
 • Cynnig dysgu hyblyg, cyfunol sy’n ymateb i alw
 • Achredu dysgu blaenorol drwy brofiad a dysgu tystysgrifedig (APEL)
 • Cyflwyno ac asesu’n ddwyieithog (Cymraeg)
 • Cynnig modylau a ariennir yn llawn (rheolau cymhwyster yn berthnasol)
 • Cynnig gwasanaeth ymgynghori
 • Cynnig cyrsiau byr

Gyda phwy rydyn ni’n gweithio:

 • Rydyn ni’n gweithio gyda’r:  
  • Sector Cyhoeddus
  • Sector Preifat
  • Trydydd Sector
 • Dysgwyr unigol (mewn gwaith cyflogedig neu wirfoddol)

Hyd yn hyn mae dros gant o sefydliadau wedi defnyddio ein modylau fel rhan o’r rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. O blith y sefydliadau hyn, mae dros 300 o ddysgwyr wedi astudio gyda ni. Enghreifftiau o’n gwaith gyda chyflogwyr: -