Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  -  Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle  -  Lleoliad

Lleoliad

Cynhelir y dosbarth meistr yn Q1 Abertawe.

Cynhelir y gynhadledd yn y Village Hotel, Abertawe. 

Peth gwybodaeth ddefnyddiol o wefan y lleoliad...

  • Wifi cyflym am ddim, heb gyfyngu ar nifer y dyfeisiau
  • Parcio am ddim i 350 o geir
  • Siop Goffi Starbucks, Campfa’r Village gyda stiwdios, ystafell stêm a sawna
  • Pwll Nofio 25m
  • Gorsaf drenau – 1.6 milltir / 7 munud
  • Gorsaf fysiau –4 milltir / 6 munud
  • M4 C42 – 1.0 milltir / 3 munud

Teithio...

O amgylch yr ardal...

Dim ond taith fer ar droed yw’r gwesty o ganol y ddinas ac mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r ardal – efallai gan ddilyn ôl troed mab enwocaf y ddinas, y bardd Dylan Thomas. Ac yn y Village mae popeth fyddwch chi’n dymuno ei gael mewn gwesty, campfabwyty a bar, y cyfan mewn un lleoliad!

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu i’r gynhadledd i archwilio a dysgu gyda’n gilydd.