Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  -  Hyfforddi a Mentora

Hyfforddi a Mentora

Coaching and Mentoring banner

Profwyd mai Hyfforddi a Mentora yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddatblygu ymarferwyr profiadol. Mae ein staff yn uwch ymchwilwyr yn y maes a hefyd yn brofiadol o ran darparu rhaglenni datblygu hyfforddwyr, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn cael y gorau o ran arfer ac ymchwil.

Y Gymdeithas Hyfforddi – rhwydwaith o ymarferwyr ac ymchwilwyr o bob rhan o’r DU sy’n awyddus i archwilio’r gorau o ran arfer ac ymchwil. Mae’r aelodaeth yn agored felly ymunwch â ni nawr yn ein cynhadledd flynyddol.

Arweinir ein Cyrsiau Hyfforddi a Mentora gan ein staff arbenigol a gellir eu cynnig i garfanau sefydliadol yn ogystal ag unigolion.