Julie Crossman

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  -  Staff  -  Julie Crossman

Julie  Crossman MA (PDET); CMgr

Darlithydd Mentor

Ffôn: 01792 225178
E-bost: julie.crossman@uwtsd.ac.ukYmchwilio i fodiwlau academaidd a’u cynllunio a’u darparu a gweithredu fel mentor i ddysgwyr, gan ddarparu arweiniad a chefnogaeth gyda, er enghraifft, sgiliau ysgrifennu academaidd a magu hyder.

Mae gan Julie ddeng mlynedd o brofiad fel Hyfforddwr Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn AB, lle bu hefyd yn brif Sicrhawr Ansawdd Mewnol ar gyfer y gyfres o gymwysterau’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM). Roedd ei chyfrifoldebau yn cynnwys llunio a darparu rhaglenni dysgu a datblygu mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Hyfforddi a Mentora a Hyfforddi’r Hyfforddwr proffesiynol. Mae ei rolau rheolaethol blaenorol wedi cynnig profiad mewn sectorau galwedigaethol amrywiol gan gynnwys darparwr hyfforddiant preifat a’r diwydiant manwerthu.

  • Rheolwr Siartredig gyda CMI (CMgr),
  • Aelod o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (MInstLM);
  • Ymarferwr ITA NLP (Academi Hyfforddwyr Ryngwladol NLP)

Diddordeb mawr mewn sut gall unigolion feithrin hunanymwybyddiaeth ac adeiladu ar sgiliau ‘meddal’ mewn perthynas â datblygu gallu i arwain a rheoli. Diddordeb hefyd mewn profion seicometrig a sut gall hyn wella dealltwriaeth bersonol, hyder a medrusrwydd yn y gweithle. Yn olaf, rydw i'n cefnogi unigolion drwy gyfrwng technegau hyfforddi a mentora i hwyluso twf personol a gwybodaeth

Mae’r diddordebau’n cynnwys profion seicometrig, deallusrwydd emosiynol a rhaglenni niwro-ieithyddol.

  • Hyfforddi a mentora.
  • Datblygiad proffesiynol.
  • Ymchwilio i raglenni dysgu seiliedig ar waith ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc arweinyddiaeth a rheolaeth, a’u cynllunio a’u darparu.