Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Adborth

Adborth

Student feedback banner

Mae eich adborth yn ysgogi newidiadau yn YDDS felly helpwch ni i lunio eich profiad.

Os hoffech roi adborth ar unrhyw beth arall, e-bost i feedback@uwtsd.ac.uk