UWTSD Home  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Adborth

Adborth

Bilingual banner encouraging students to submit feedback to UWTSD.

Mae eich adborth yn gyrru newidiadau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), felly helpwch ni i lunio eich profiad!

Gwiriwch eich e-byst er mwyn darganfod pa arolwg yr ydych chi’n gymwys i’w gwblhau.

Pam y dylwn gymryd rhan?
  • Mae eich barn yn bwysig i ni, dim ond chi sydd â phrofiad o astudio eich cwrs.
  • Gall eich ymatebion ein helpu ni i ddeall yn well yr hyn y gwnaethoch ei fwynhau am eich cwrs a pha welliannau y gellid eu gwneud
  • Mae eich ymatebion yn darparu myfyrwyr arfaethedig â gwybodaeth ddefnyddiol sy’n eu helpu i ddewis pa gwrs sydd orau ar eu cyfer nhw
  • Cewch e-daleb uwchfarchnad o £4 am gymryd rhan – gweler isod am sut i wneud cais!    
Dolenni i ragor o wybodaeth

Gweler y dolenni isod am ragor o wybodaeth:

Canllaw Cyflym i Fyfyrwyr

Mae’r canllaw cyflym yn rhoi golwg cyffredinol o’r holl arolygon.

Canllaw Dylanwad Amhriodol (NSS)

Cofiwch, mae'n wirioneddol bwysig eich bod yn mynegi eich barn yn onest. Ni ddylai neb yn PCYDDS geisio pwyso arnoch chi i ateb mewn ffordd benodol. Os ydych chi'n poeni, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall mwy am ddylanwad amhriodol, ac mae'n esbonio sut i roi gwybod am hynny.

Datganiad Preifatrwydd Myfyrwyr