Pythefnos Adborth: Beth sy'n digwydd

Beth sy'n digwydd?

Bydd y Pythefnos Adborth nesaf yn cymryd rhan dros Ebrill 25 - Mai 6

‌Byddwn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau ar draws y campysau yn ystod pythefnos adborth i’ch helpu chi i lunio eich profiad yn YDDS.

Cynadleddau Profiadau Myfyrwyr (CPMau)

Mae CPMau yn rhoi cyfle i chi siarad â staff uwch ar draws YDDS, i ddweud wrthym ni beth rydych chi’n ei hoffi, beth fyddech chi’n ei newid a beth sy’n digwydd i wella eich profiadau yn fyfyrwyr.

Pryd maen nhw?

Abertawe – 26 Ebrill, 4p.m.Ystafell Ddarllen, Adeilad Alex
Llambed – 29 Ebrill, 4p.m. Ffreutur
Caerfyrddin – 3 Mai 4p.m. RH001

Mae’r materion a godoch chi yn ystod pythefnos adborth wedi cael sylw ac mae nifer o bethau wedi newid o’r herwydd.  I ddarganfod yr effaith mae eich adborth chi wedi ei chael ar eich campws chi edrychwch isod;