Addysg Athrawon

Education Workforce Council Accreditation welsh

Mae pob un o’n rhaglenni addysg athrawon wedi’i hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg. Mae hon yn safon ansawdd gydnabyddedig sy’n angenrheidiol er mwyn gallu addysgu yng Nghymru.

 


Llwybrau Israddedig i Addysgu


Llwybrau Ôl-raddedig i Addysgu


Mae staff brwdfrydig a phrofiadol Yr Athrofa’n cydnabod bod addysgwyr yn weithredwyr newid, ac maent wedi ymrwymo’n gryf i weithio gyda phartneriaid proffesiynol i greu cymunedau dysgu hyderus ac adfyfyriol.

Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA), sy’n cynnwys dros 100 o ysgolion sy’n ymestyn ledled De Cymru, yn gyfrwng ar gyfer gwneud hyn.

Yn gydweithrediad gwirioneddol rhwng Yr Athrofa ac ysgolion partner, mae PDPA wedi datblygu ar y cyd raglenni ar gyfer athrawon ar bob cam o’u bywyd proffesiynol – o athrawon dan hyfforddiant sy’n cychwyn ar eu gyrfa hyd at arweinwyr systemau sy’n rheoli newid.

Mae datblygu’r rhaglenni hyn yn cyhoeddi ymagwedd newydd ac arloesol at addysg athrawon a enillodd gydnabyddiaeth genedlaethol ym mis Mehefin 2018, pan oedd PDPA yn un o ychydig o ddarparwyr a wobrwywyd gydag achrediad Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Mae’r gymeradwyaeth hon yn sicrhau y bydd y ganolfan addysg athrawon hynaf yng Nghymru yn parhau i gynorthwyo athrawon newydd ac athrawon wrth eu gwaith ymhell i’r dyfodol.


Yn gyntaf yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn addysg athrawon (NSS, 2016 a 2017)