Addysg Athrawon


Addysg Athrawon
Athrofa Accreditation

Y Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA)

Cyflwynir Addysg Athrawon trwy Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol Athrofa (PDPA).

Gydweithrediad gwirioneddol rhwng Yr Athrofa ac ysgolion partner, mae PDPA wedi datblygu ar y cyd raglenni ar gyfer athrawon ar bob cam o’u bywyd proffesiynol – o athrawon dan hyfforddiant sy’n cychwyn ar eu gyrfa hyd at arweinwyr systemau sy’n rheoli newid.

Llwybr Israddedig i Addysgu

BA (Hons) Addysg Gynradd

gyda SAC (3-11)

Llwybrau Ôl-raddedig i Addysgu

TAR Cynradd gyda SAC (3-11)
TAR Uwchradd gyda SAC
ADLP Logo

Cyngor y Gweithlu Addysg

Mae pob un o’n rhaglenni addysg athrawon wedi’i hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg.

Mae hon yn safon ansawdd gydnabyddedig sy’n angenrheidiol er mwyn gallu addysgu yng Nghymru. Mae’r safon yn drosglwyddadwy ar draws y DU.