Financial Support and Training Incentives

Mae nifer o becynnau ariannol ar gael i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn hyfforddiant yn athro.

Mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o becynnau i fyfyrwyr, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau a'r rhaglen astudio a ddewisir.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymelliadau gwerth hyd at £15,000 i fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu pynciau blaenoriaeth penodol.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig help gyda chost eich addysg athrawon os byddwch chi’n astudio un o'n rhaglenni TAR amser llawn.