Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Addysg Athrawon  -  TAR Uwchradd

TAR Uwchradd

Mae’r llwybr TAR Uwchradd yn llwybr hynod boblogaidd i addysgu, ac mae’n caniatáu i chi ddewis pwnc rydych chi’n dymuno arbenigo ynddo.

Mae’r rhaglen arloesol hon sy’n flwyddyn o hyd yn adnewyddu ac yn ehangu eich gwybodaeth bynciol ac yn rhoi cyfle i chi gyflawni Statws Athro Cymwysedig (SAC) - y safon gydnabyddedig sydd ei hangen arnoch i addysgu yng Nghymru a Lloegr.

Mae myfyrwyr TAR yn treulio 12 wythnos o’r flwyddyn yn ein campws newydd yn ardal glannau Abertawe a 24 wythnos mewn ysgolion ar hyd a lled De Cymru – felly gallwch astudio’n agosach at gartref.

Mae’r rhaglen yn cynnwys tri aseiniad ysgrifenedig, ac asesir eich profiad addysgu proffesiynol drwy arsylwadau addysgu gan fentoriaid lleoliad profiadol a thiwtoriaid prifysgol.

Darperir y llwybrau TAR Uwchradd a TAR Cynradd gan Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA), cyfuniad creadigol o staff ysgolion a’r brifysgol yn cydweithio i ddarparu addysg athrawon.