Cyfweliad gydag Alun Milllington

Alun Millington yw pennaeth Ysgol Saint Michael yn Llanelli. Dechreuodd Alun ei yrfa addysgu drwy wneud ei hyfforddiant athrawon TAR gyda ni yn Abertawe. Yn ddiweddar, bu inni wahodd Alun i rannu ei brofiadau gyda’n darpar athrawon gan fanteisio ar y cyfle i ofyn iddo beth y mae’n ei feddwl o’n rhaglenni TAR.