Hafan YDDS  -  Alumni

Cyn-fyfyrwyrDewch o hyd i gymuned Y Drindod Dewi Sant

Croeso i rwydwaith Cyn-fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, cymuned o raddedigion sydd wedi astudio yng Nghymru ar ein campysau yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd ac yn Birmingham a Llundain.

Fel cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r sefydliadau a'i rhagflaenodd, rydych yn rhan o gymdeithas cyn-fyfyrwyr hanesyddol o fri a chymuned fyd-eang sydd wedi sefydlu graddedigion ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae'r Drindod Dewi Sant yn falch o'i chyn-fyfyrwyr, ac rydym yn parhau i'ch cefnogi yn eich ymdrechion yn y dyfodol i ddarparu mynediad diderfyn i wasanaethau gyrfaoedd, cyfleoedd rhwydweithio i wella’ch rhagolygon gyrfa, mynediad i aduniadau, digwyddiadau a darlithoedd gwadd, a'ch helpu i gynnal cysylltiadau gydol oes â chymuned eich prifysgol.

Diweddaru Eich ManylionLluniau o Graddio 2022 Graddio