Awdur y Cyn-fyfyrwyr

Bydd hi’n bleser gan y tîm Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr i glywed oddi wrth gyn-fyfyrwyr sydd wedi ysgrifennu llyfr naill ai yn eu maes academaidd eu hunain neu mewn unrhyw faes arall. Croesawn bob math o ffuglen a gwaith ffeithiol, i’w cynnwys ar ein gwefan (rhowch 14 diwrnod o’r dyddiad cyflwyno).

Croesawn bob math o ffuglen a gwaith ffeithiol, i’w cynnwys ar ein gwefan (rhowch 14 diwrnod o’r dyddiad cyflwyno).

Ffuglen Ffeithiol