Cefnogi Myfyrwyr Llambed

Mae sawl ffordd o gefnogi Llambed a’i myfyrwyr,  ac nid yw pob un ohonynt yn cynnwys rhoddion ariannol. 

Ydych chi’n gallu cynnig interniaethau neu leoliadau yn eich gwaith? 
Ydych chi’n gallu cynnig profiad gwaith â thâl neu ddi-dâl? 
A oes gennych chi amser i e-fentora myfyriwr sy’n awyddus i ymuno â’ch maes gwaith/astudio chi? 

Os hoffech drafod sut y gallwch chi helpu myfyrwyr cyfredol Llambed cysylltwch â Swyddog y Cyn-fyfyrwyr ar

Ffôn: +44 (0) 1570 424776 
E-bost: gemma.russell@uwtsd.ac.uk
Post: Swyddog y Cyn-fyfyrwyr, d/o Gemma Russell, PCYDDS, Llambed, Ceredigion, SA48 7ED