UWTSD Home  -  Alumni  -  Alumni Llambed  -  Gwasanaethau ar gyfer Cyn-fyfyrwyr

Gwasanaethau ar gyfer Cyn-fyfyrwyr

Humanities Masterclasses Banner

Wedi symud tŷ neu swydd? Wedi cyhoeddi llyfr newydd? Am rannu newyddion da? Cysylltwch â Llambed, byddwn wrth ein boddau yn clywed gennych!

Pe bai gennych ymholiad cyffredinol, neu os ydych am fynd ar daith o amgylch y campws, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cynllunio aduniad neu gynnal digwyddiad arbennig ar Gampws Llambed, croeso i chi gysylltu â Tîm Cyn-fyfyrwyr unrhyw bryd.

Wedi symud tŷ neu swydd? Cymerwch eiliad i’n diweddaru:

Diweddaru'ch Manylion Cyswllt

Gemma Russell
Swyddog Cyn-fyfyrwyr
PCYDDS Llambed 
Ceredigion
SA48 7ED

E-bost: gemma.russell@uwtsd.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1570 424776