Five students in academic gowns raise their mortarboards in front of a university building.

Diolch i chi am gefnogi Llambed. Bydd pob cyfraniad - waeth pa mor fawr neu fach – yn cael effaith barhaol ar fyfyrwyr Llambed heddiw ac yfory.


Cronfa Ehangu Mynediad

Rhoddion Rheolaidd  Rhoddion Unigol

Mae’r gronfa hon yn cefnogi ystod o brosiectau ehangu mynediad sy’n ceisio rhoi mynediad i addysg uwch i fyfyrwyr o gefndiroedd annhraddodiadol. Bydd hyn yn cynnwys grwpiau cymorth a gweithdai rhanbarthol er mwyn rhoi llwybr mynediad i fyfyrwyr sy’n astudio yn Llambed.


Cronfa Fwrsariaeth Cymdeithas Llambed

Rhoddion Rheolaidd  Rhoddion Unigol

Mae’r gronfa hon yn darparu bwrsarïau ar gyfer myfyrwyr preswyl newydd o gefndiroedd incwm isel.


Cronfa Prosiectau Myfyrwyr

Rhoddion Rheolaidd  Rhoddion Unigol

Mae’r gronfa hon yn cefnogi mentrau sy’n cyfoethogi profiadau myfyrwyr ar y campws ac yn cyfrannu’n sylweddol at fywyd y campws, drwy gynnig cymorth ariannol ar gyfer gwibdeithiau, costau teithiau maes, teithiau ymchwil a rhagor.


Os hoffech drafod prosiect codi arian, cysylltwch â'r Swyddfa Cyn-fyfyrwyr os gwelwch yn dda ar lampeteralumni@uwtsd.ac.uk


Rhodd Cymorth - ar gyfer trethdalwyr cymwys yn y DU

Pan fyddwch yn cyfrannu trwy Rodd Cymorth , gallwn hawlio'n ôl gan Gyllid a Thollau EM y dreth cyfradd sylfaenol rydych eisoes wedi'i thalu ar eich rhodd. Mae hyn yn cynyddu gwerth eich rhodd i ni o 25%, heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, gallwch hefyd hawlio'n ôl y gwahaniaeth rhwng treth cyfradd uwch a chyfradd sylfaenol ar gyfanswm gwerth eich rhodd i'r Brifysgol ar eich ffurflen dreth hunanasesu.