Hafan YDDS  -  Alumni  -  Alwmni App

Alwmni App

Mae’r Drindod Dewi Sant yn llawn cyffro i gyhoeddi lansiad ap newydd sbon i gyn-fyfyrwyr, UWTSD Alwmni app.

Yr ap fydd yr unig le i ddod o hyd i’r holl faterion sy’n ymwneud â Chyn-fyfyrwyr:

  • Dysgwch am ddigwyddiadau a sut y gallwch ymuno yn Nathliadau Daucanmlwyddiant y Drindod Dewi Sant
  • Rhannwch eich llwyddiannau a darganfod gweithgareddau eraill i Gyn-fyfyrwyr
  • Diweddarwch eich manylion cyswllt • Daliwch ati i astudio gyda’r Drindod Dewi Sant
  • Darllenwch gyhoeddiadau’r Brifysgol yn yr Ystafell Newyddion
  • Cymerwch olwg ar newyddion a’r datblygiadau’r campysau

I lawrlwytho'r Ap Alumni, bydd angen i chi yn gyntaf:

  • Gofrestru eich manylion gyda ni drwy gwblhau’r ffurflen ar-lein hon
  • Bydd angen I chi roi eich new, eich cyfeiriad e-bost a gair cofiadwy y bydd ei angen arnoch I fewngofnodi.
  • Yna byddwn yn anfon e-bost atoch unwaith y bydd eich cyfrif wedi’I greu.
  • Ar ol I chi gael gwybod bod eich cyfrif yn weithredol, byddwch yn gallu Iawrlwytho’r an Newydd sbbon I gyn-fyfyrwyr, UWTSD Alumni App.

OS oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch a’r Hwb: hwb@uwtsd.ac.uk