Hafan YDDS  -  Alumni  -  Cyn-fyfyrwyr Birmingham

Cyn-fyfyrwyr Birmingham

Croeso i Gyn-fyfyrwyr sydd wedi astudio ar ein campws ym Mirmingham.

Lleolir PCYDDS Birmingham yn Sparkhill ac yng Nghanol Dinas Birmingham, dwy gymdogaeth fywiog a gafodd eu sefydlu i roi cyfleoedd i bobl o bob cefndir i astudio rhaglen addysg uwch yn eu cymuned.

Amdano’r Campws

Agorodd Campws Sparkhill ym mis Mawrth 2018 a Champws Quay Place ym mis Ionawr 2020, y ddau ohonynt wedi cyfuno i greu campws ffyniannus lle gall myfyrwyr Cartref a myfyrwyr Rhyngwladol ddysgu sgiliau newydd ar gyfer y gweithle, datblygu’r sgiliau sydd eisoes ganddynt, magu hyder a chwrdd ag eraill sydd â nodau tebyg. Mae’n amgylchedd cyfeillgar a bywiog lle rydym yn ceisio cynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu eu potensial i’r eithaf.

Cadw mewn cysylltiad

Ymunwch â’n grŵp LinkedIn i Gyn-fyfyrwyr.

Eich Storïau

Gwnaethom ofyn i’n myfyrwyr ynglŷn â’r amser y gwnaethant dreulio gyda ni. Dyma’r hyn sydd ganddynt ddweud.

Rhennwch eich lluniau a’ch storïau cyn-fyfyrwyr gyda ni, rydym am glywed am eich llwyddiant.