Cyn-fyfyrwyr: Cymdeithas Llambed

Cwad Llambed gyda ffynnon yn y tu blaen.

Cymdeithas Llambed yw’r gymdeithas cyn-fyfyrwyr sy’n cefnogi gweithgareddau campws y brifysgol yn Llambed.

Logo Cymdeithas LlambedMae Cymdeithas Llanbedr Pont Steffan yn cynhyrchu cylchlythyr blynyddol 'Y Cyswllt'. Mae tanysgrifwyr i'r Gymdeithas yn derbyn copi papur a gallwch hefyd weld rhifynnau ar-lein isod.

Yn ogystal â chael y diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn Llambed, rydym hefyd yn awyddus i gynnwys eich newyddion chi!

Rhowch wybod inni am eich hanes, ar hyn o bryd, yn y gorffennol neu ar y gorwel, ac fe geisiwn ei gynnwys yn ein rhifyn nesaf.

Dewch yn aelod o'r Gymdeithas Lampeter

Ymunwch â ni trwy gwblhau'r Lampeter Society Standing Order Mandate (Fersiwn Saesneg)

Cyfansoddiad Cymdeithas Lampeter

Cyfansoddiad Cymdeithas Lampeter
Fersiwn Saesneg: Lampeter Society Constitution

Digwyddiadau ac Aduniadau

Manylion am aduniad daucanmlwyddiant 2022 yn dod yn fuan.