Cyn-fyfyrwyr: Cymdeithas Llambed

Cwad Llambed gyda ffynnon yn y tu blaen.

Cymdeithas Llambed yw’r gymdeithas cyn-fyfyrwyr sy’n cefnogi gweithgareddau campws y brifysgol yn Llambed.

Logo Cymdeithas LlambedMae Cymdeithas Llanbedr Pont Steffan yn cynhyrchu cylchlythyr blynyddol 'Y Cyswllt'. Mae tanysgrifwyr i'r Gymdeithas yn derbyn copi papur a gallwch hefyd weld rhifynnau ar-lein isod.

Yn ogystal â chael y diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn Llambed, rydym hefyd yn awyddus i gynnwys eich newyddion chi!

Rhowch wybod inni am eich hanes, ar hyn o bryd, yn y gorffennol neu ar y gorwel, ac fe geisiwn ei gynnwys yn ein rhifyn nesaf.

Dewch yn aelod o'r Gymdeithas Lampeter

Ymunwch â ni trwy gwblhau'r Lampeter Society Standing Order Mandate (Fersiwn Saesneg)

Cyfansoddiad Cymdeithas Lampeter

Cyfansoddiad Cymdeithas Lampeter
Fersiwn Saesneg: Lampeter Society Constitution

Manylion Cyswllt

Ymholiadau cyffredinol am y Gymdeithas
lampetersociety@gmail.com 

Cadeirydd Cymdeithas Llambed a Chydlynydd Aduniadau:
Esther Weller (1999)
estherb16@yahoo.co.uk 

Is-gadeirydd Cymdeithas Llambed
John Jennings
john@ilonline.co.uk

Ysgrifennydd Cymdeithas Llambed
Swydd wag ar hyn o bryd.

Trysorydd Cymdeithas Llambed
Andrew Leach (1977) 
ajpleach@gmail.com  

Trefnydd Ardal Llambed
Parchg Bill Fillery (1969)
Afondel
Falcondale Drive,
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7SB
01570 421425 or 07792958431
E-bost: fillerybill@gmail.com 

Trefnwyr Rhanbarthol Cymdeithas Llambed

Cangen Caerdydd
John Loaring (1966/1967)
E-bost: johnloaring@gmail.com

Cangen Llundain
Richard Haslam (1994)
E-bost: rhaslam@hotmail.com

Cangen Abertawe
Nevil Williams (1979/1980)
E-bost: nevilwilliams1957@gmail.com 

Cangen Glan Hafren
Peter Bosley (1967/1977)
E-bost: bosleypeter@yahoo.co.uk   

Materion Cyffredinol y Brifysgol
Matt Cowley 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED
Ffôn: +44 (0) 1570 424776
E-bost: lampeteralumni@uwtsd.ac.uk

Digwyddiadau ac Aduniadau

Aduniad Cymdeithas Llambed 2023