Cymdeithas Llamed

Alumni: Cymdeithas Llamed

Quad Llambed

Cymdeithas Llanbedr Pont Steffan yw cymdeithas cynhaliaeth Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan.

Logo Cymdeithas LlambedMae Cymdeithas Llanbedr Pont Steffan yn cynhyrchu cylchlythyr blynyddol Y Cyswllt.

Yn ogystal â chael y diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn Llambed, rydym hefyd yn awyddus i gynnwys eich newyddion chi! Rhowch wybod inni am eich hanes, ar hyn o bryd, yn y gorffennol neu ar y gorwel, ac fe geisiwn ei gynnwys yn ein rhifyn nesaf.