Hafan YDDS  -  Alumni  -  Cyn-fyfyrwyr Abertawe

Cyn-fyfyrwyr Abertawe

Croeso i gyn-fyfyrwyr o’n campysau yn Abertawe, SA1 Glannau Abertawe, Coleg Celf Abertawe a Champws Busnes Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a’i sefydliadau rhagflaenol.

Mae Abertawe’n ddinas glan môr, ac yn lle gwych i fyw ac astudio. Mae’r ddinas yn ddigon mawr i gynnig y lle sydd ei angen arnoch ac yn ddigon bach i wneud i chi deimlo eich bod yn perthyn. Mae’r ardal gyntaf yn y wlad i’w dynodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, sef Penrhyn Gŵyr, gyda’i thraethau tywodlyd ysblennydd, ychydig filltiroedd i ffwrdd ar hyd yr arfordir.

Cadwch mewn cysylltiad