Cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod a Champws Caerfyrddin

Cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod a champws Caerfyrddin

Croeso i’r wefan hon a ddatblygwyd yn benodol i’ch helpu chi, gyn-fyfyrwyr y Drindod, i gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol ac â’ch gilydd drwy’r Brifysgol.

Gobeithiwn y mwynhewch ddarllen am yr hyn sy’n newydd yn y Drindod ac y cewch eich annog i fod yn rhan o’r Coleg nawr ac yn y dyfodol drwy Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.  Gall aelodau fanteisio ar y nifer o wasanaethau a gynigiwn, gan gynnwys:

  • Aduniadau
  • Digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol
  • Cylchlythyron
  • Cyfleoedd gwaith
  • Digwyddiadau busnes a rhwydweithio

Ond nid dyma’r cyfan, cadwch mewn cysylltiad i gael gwybod mwy!

Rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrthoch, felly gyrrwch eich sylwadau atom dros yr e-bost ialumni@ydrindoddewisant.ac.uk

Digwyddiadau ac Aduniadau

Aduniad Blynyddol Campws Caerfyrddin - 7 - 9 Medi 2018

Cadwch eich lle yma

 

carmarthen_campus

Mae aduniad blynyddol cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod Caerfyrddin a champws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cael ei gynnal dros benwythnos 7-9 Medi 2018. Mawr obeithiwn felly y gallwch ymuno â ni ac edrychwn ymlaen ateich croesawu.

Gwahoddiad Aduniad Blynyddol

Gwahoddiad Aduniad Caerfyrddin - Carmarthen Reunion Invitation

Gallwch gadw'ch lle trwy ddefnyddio'r ffurflen gofrestru ar lein  (https://forms.uwtsd.ac.uk/view.php?id=184103)

Fodd bynnag, os oes well gennych mae croeso i chi gwblhau'r ffurflenni isod a'u dychwelyd ar ebost neu yn y post. 

Ffurflen Gofrestru

Ffurflen Gofrestru - Registration Form

Bwydlen

Bwydlen - Menu

Cylchlythyr Campws Caerfyrddin

Yn olaf, dyma newyddlen diweddaraf Campws Caerfyrddin.  Yn y newyddlen hon, mae detholiad o straeon diweddar o gampws Caerfyrddin. Mae ein holl storïau diweddaraf yn cael eu gosod yn ystafell newyddion y Brifysgol www.uwtsd.ac.uk/cy/newyddion ac fe’u rhennir ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - dilynwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Newyddlen Caerfyrddin.