Carmarthen Campus

Croeso i’r tudalen hon a ddatblygwyd yn benodol i’ch helpu chi, gyn-fyfyrwyr y Drindod, i gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol ac â’ch gilydd drwy’r Brifysgol.

Gobeithiwn y mwynhewch ddarllen am yr hyn sy’n newydd yn y Drindod ac y cewch eich annog i fod yn rhan o’r Coleg nawr ac yn y dyfodol drwy Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.  Gall aelodau fanteisio ar y nifer o wasanaethau a gynigiwn, gan gynnwys:

  • Aduniadau
  • Digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol
  • Cylchlythyron
  • Cyfleoedd gwaith
  • Digwyddiadau busnes a rhwydweithio

Ond nid dyma’r cyfan, cadwch mewn cysylltiad i gael gwybod mwy!

Rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrthoch, felly gyrrwch eich sylwadau atom dros yr e-bost: alumni@ydrindoddewisant.ac.uk

Hysbysiadau

Mr Malcolm Gilbert

Gyda thristwch yr ydym yn rhoi gwybod am farwolaeth Malcolm Gilbert. Gyda chydymdeimlad dwyaf i’w deulu a’i ffrindiau.

Bu Malcolm yn dysgu ar gampws Caerfyrddin ac yn aelod gwerthfawr o’r tîm a sefydlodd rhaglen gyfnewid y Brifysgol gyda cholegau yn America. 

Yma, ceir teyrnged gan ei ferch,  Jane i’w thad.