Cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod a Champws Caerfyrddin

Cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod a champws Caerfyrddin

Carmarthen Campus

Croeso i’r tudalen hon a ddatblygwyd yn benodol i’ch helpu chi, gyn-fyfyrwyr y Drindod, i gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol ac â’ch gilydd drwy’r Brifysgol.

Gobeithiwn y mwynhewch ddarllen am yr hyn sy’n newydd yn y Drindod ac y cewch eich annog i fod yn rhan o’r Coleg nawr ac yn y dyfodol drwy Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.  Gall aelodau fanteisio ar y nifer o wasanaethau a gynigiwn, gan gynnwys:

  • Aduniadau
  • Digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol
  • Cylchlythyron
  • Cyfleoedd gwaith
  • Digwyddiadau busnes a rhwydweithio

Ond nid dyma’r cyfan, cadwch mewn cysylltiad i gael gwybod mwy!

Rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrthoch, felly gyrrwch eich sylwadau atom dros yr e-bost: alumni@ydrindoddewisant.ac.uk

Cylchlythyr Campws Caerfyrddin

Yn olaf, dyma Newyddlen Caerfyrddin.  Yn y newyddlen hon, mae detholiad o straeon diweddar o gampws Caerfyrddin. Mae ein holl storïau diweddaraf yn cael eu gosod yn ystafell newyddion y Brifysgol ac fe’u rhennir ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - dilynwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf.