Aelodaeth

I gael gwybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr a’r gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr, cysylltwch ag:

Swyddog Cymdeithas Y Cyn-fyfyrwyr
Coleg Prifysgol y Drindod, Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP

01267 676794 
alumni@ydds.ac.uk