Aelodaeth: Coleg Prifysgol y Drindod

I gael gwybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr a’r gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr, cysylltwch ag:

Swyddog Cymdeithas Y Cyn-fyfyrwyr

Coleg Prifysgol y Drindod
Ffordd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: 01267 676794
ebost: alumni@ydds.ac.uk