Cysylltu â Ni

I gael gwybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr a’r gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr, cysylltwch ag:

Swyddog Cymdeithas Y Cyn-fyfyrwyr

Coleg Prifysgol y Drindod
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: 01267 676794
e-bost: alumni@ydds.ac.uk