Urdd Y Graddedigion

Urdd Y Graddedigion - Prifysgol Cymru

Yn union fel daw graddedigion o’r Drindod yn aelod o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr y Coleg, mae pawb sy'n ennill gradd ym Mhrifysgol Cymru yn dod yn aelod o Urdd y Graddedigion.

Os cyflwynwyd gradd i chi yn un o seremonïau graddio'r Brifysgol, fe fyddwch wedi eich cyfarch a'ch croesawu ar y llwyfan gan gynrychiolydd yr Urdd.

Bydd yr Urdd yn cadw cofrestr weithredol o aelodau. Ein nod yw cynnwys cynifer o raddedigion ag sy'n bosibl ar y gofrestr fel y gallant dderbyn gohebiaeth am yr Urdd a'i gweithgareddau.

Os ydych chi'n raddedig ym Mhrifysgol Cymru, ac am gael eich rhoi ar y rhestr, gellwch wneud hynny drwy ysgrifennu at:

Y Clerc
Urdd y Graddedigion
Cofrestrfa Prifysgol Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS