Y GWASANAETH GYRFAOEDD

Mae’r tîm gyrfaoedd yn y Drindod Dewi Sant yma i’ch cynorthwyo, pa un a ydych yn chwilio am waith ar ôl graddio, yn meddwl am newid gyrfa neu’n ystyried astudiaeth ôl-raddedig.

Nid oes terfyn amser ynghylch pryd y gallwch gysylltu a gofyn am gymorth. Gall graddedigion ddefnyddio ein porth gyrfaoedd, ac yna dewis newid i gyfrif graddedigion.

Mae gennym dîm o ymarferwyr profiadol sydd â chymwysterau proffesiynol ym maes Cyfarwyddyd Gyrfaoedd mewn Prifysgolion ac rydym yma i’ch helpu i ddeall eich opsiynau gyrfa ac i ddatblygu eich Cyflogadwyedd.

Gallwn hefyd helpu gydag ymholiadau ynghylch:

  • Dechrau arni a meddwl am syniadau am Yrfaoedd
  • Deall eich opsiynau a gwneud penderfyniadau cadarn
  • Canfod a chael profiad gwaith o safon
  • Deall eich opsiynau Ôl-raddedig
  • Dechrau eich Busnes eich hun
  • Chwilio am Swyddi’n effeithiol
  • CVs, Ceisiadau a Datganiadau Personol
  • Cyfweliadau a chanolfannau Asesu

Gallwch gysylltu â thîm y Gwasanaeth Gyrfaoedd drwy:
E-bost: careers@uwtsd.ac.uk

Darganfyddwch sut y gall ein tîm gyrfaoedd gefnogi eich dyfodol.

Dewch i gwrdd â’ch Canolfan Gyrfaoedd PCYDDS ar-lein NEWYDD