Hafan YDDS  -  Alumni  -  Rhannwch Eich Stori

Rhannwch eich llwyddiannau

Beth am anfon diweddariadau atom am eich proffesiwn presennol, i ddangos i fyfyrwyr cyfredol y llwybrau gyrfa a'r posibiliadau gwaith sydd ar gael iddynt. Dywedwch wrthym am eich profiadau astudio, sut brofiad oedd byw a dysgu ar eich campws a’r cymdeithasau y gwnaethoch ymuno â nhw. Byddai’n hyfryd clywed gennych chi.

Cyflwynwch eich stori

  • Diolch am eich diddordeb mewn rhannu eich stori fel cyn-fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant.
  • Rydym yn falch iawn o'n cyn-fyfyrwyr ac rydym am rannu eich llwyddiant, a rhoi ysbrydoliaeth i'n myfyrwyr presennol ac i fyfyrwyr y dyfodol.
  • Llenwch y blychau testun a chyflwynwch y ffurflen. Byddem wrth ein bodd os allech ddarparu llun digidol ohonoch o ansawdd da i'w gynnwys gyda'ch stori.
  • Gallwch hefyd gael eich cynnwys mewn cyfweliad mwy manwl, sicrhewch eich bod yn rhoi’ch cyfeiriad e-bost cyfredol.
  • Edrychwn ymlaen at glywed am lwyddiant eich gyrfa!