Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Cysylltwch â Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfeiriadur Cyfryngau Cymdeithasol

social media directory

Os hoffech ymgysylltu â ni ar Instagram, Twitter, Facebook neu YouTube, gallwch ddod o hyd i dolenni isod.

Rydym wedi grwpio ein cyfrifon gyda'n gilydd o dan yr is-benawdau isod i'ch helpu i ddod o hyd i'r tudalennau cywir.

Rheolir y sianeli hyn gan yr adrannau Cyfathrebu a Marchnata Gorfforaethol ac fe'u monitro a'u diweddaru'n ddyddiol Proffiliau canolog. 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

Official Facebook profile  Visit our Instagram profile   Official Twitter profile  Visit our YouTube channel

Campws Caerfyrddin:

Official Facebook profile  Visit our YouTube channel  

Campws Llambed:

Official Facebook profile  Visit our YouTube channel

Campws Abertawe:

Official Facebook profile  Visit our YouTube channel

Marchnata a Recriwtio:
Official Twitter profile

Canolfan Berfformio Cymru:
Official Facebook profile  Visit our Instagram profile

Coleg Celf Abertawe:
Official Facebook profile  Visit our Instagram profile   Visit our YouTube channel

Academi Llais Rhyngwladol Cymru (WIAV):
Official Facebook profile  Official Twitter profile

Gwasanaeth Gyrfaoedd Y Drindod Dewi Sant: 
Official Facebook profile  Official Twitter profile

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu: 
Official Twitter profile