Y canlynol yw’r patrwm safonol ar gyfer dyddiadau tymhorau i fyfyrwyr llawn-amser traddodiadol.

Gall dyddiadau amrywio yn achos rhai rhaglenni penodol e.e. TAR, rhaglenni Campws Llambed, rhan-amser, myfyrwyr hyblyg, Llundain a Birmingham – cadarnhewch y rhain gyda’ch Rheolwr Rhaglen os gwelwch yn dda.


Dyddiadau Tymor 2021/22

Sylwer y gallai’r dyddiadau newid yn ddibynnol ar ddatblygiadau’n gysylltiedig â’r pandemig Coronafeirws

Tymor yr Hydref 2021

  • 03/09/2021 Dechrau tymor TAR
  • 20/09/2021 Dechrau tymor
  • 10/12/2021 Diwedd tymor (yn cynnwys TAR)

Tymor y Gwanwyn 2022

  • 04/01/2022 Dechrau tymor (Gwyl Banc ar ddydd Llun 3 Ionawr)
  • 01/04/2022 Diwedd tymor

Tymor yr Haf 2022

  • 25/04/2022 Dechrau tymor
  • 08/07/2022 Diwedd tymor