Y canlynol yw’r patrwm safonol ar gyfer dyddiadau tymhorau i fyfyrwyr llawn-amser traddodiadol.

Gall dyddiadau amrywio yn achos rhai rhaglenni penodol e.e. TAR, rhaglenni Campws Llambed, rhan-amser, myfyrwyr hyblyg, Llundain a Birmingham – cadarnhewch y rhain gyda’ch Rheolwr Rhaglen os gwelwch yn dda.


Dyddiadau Tymor arfaethedig 2020/21

Sylwer y gallai’r dyddiadau newid yn ddibynnol ar ddatblygiadau’n gysylltiedig â’r pandemig Coronafeirws

Tymor yr Hydref 2020

  • 02/09/2020 Dechrau tymor TAR
  • 21/09/2020 Dechrau tymor
  • 11/12/2020 Diwedd tymor
  • 18/12/2020 Diwedd tymor - TAR

Tymor y Gwanwyn 2021

  • 04/01/2021 Dechrau tymor
  • 26/03/2021 Diwedd tymor

Tymor yr Haf 2021

  • 19/04/2021 Dechrau tymor
  • 09/07/2021 Diwedd tymor