Dyddiadau Tymor y Brifysgol

Ym mhob achos, mae’r flwyddyn academaidd TAR yn hirach ac yn dechrau ar gychwyn mis Medi, gweler isod am y manylion. Bydd dyddiadau tymhorau ar gael fesul blwyddyn.

Y canlynol yw’r patrwm safonol ar gyfer dyddiadau tymhorau i fyfyrwyr llawn-amser. Gall dyddiadau amrywio yn achos rhai rhaglenni penodol e.e. TAR, rhaglenni Campws Llambed, Llundain a Birmingham – cadarnhewch y rhain gyda’ch Cyfarwyddwr Rhaglen os gwelwch yn dda.

2018/2019

Tymor yr Hydref 2018

  • 24/09/2018 Dechrau Tymor
  • 14/12/2018 Diwedd Tymor


Tymor y Gwanwyn 2019

  • 07/01/2019 Dechrau Tymor
  • 05/04/2019 Diwedd Tymor


Tymor yr Haf 2019

  • 29/04/2019 Dechrau Tymor
  • 12/07/2019 Diwedd Tymor