Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Dyddiadau Tymor y Brifysgol

Y canlynol yw’r patrwm safonol ar gyfer dyddiadau tymhorau i fyfyrwyr llawn-amser traddodiadol.

Gall dyddiadau amrywio yn achos rhai rhaglenni penodol e.e. TAR, rhaglenni Campws Llambed, rhan-amser, myfyrwyr hyblyg, Llundain a Birmingham – cadarnhewch y rhain gyda’ch Rheolwr Rhaglen os gwelwch yn dda.


2019/2020

Tymor yr Hydref 2019

 • 02/09/2019 Dechrau tymor TAR (Cynradd ac Uwchradd)
 • 16/09/2019 Dechrau tymor Dysgu Bloc Is-raddedig Llambed
 • 23/09/2019 Dechrau tymor
 • 13/12/2019 Diwedd tymor
 • 20/12/2019 Diwedd tymor TAR
 • 20/12/2019 Diwedd tymor Is-raddedig Llambed

Tymor y Gwanwyn 2020

 • 06/01/2020 Dechrau tymor (yn cynnwys Is-raddedig Llambed a TAR)
 • 27/03/2020 Diwedd tymor (yn cynnwys TAR)
 • 09/04/2020 Diwedd tymor Is-raddedig Llambed

Tymor yr Haf 2020

 • 20/04/2020 Dechrau tymor (yn cynnwys TAR)
 • 05/05/2020 Dechrau tymor Is-raddedig Llambed
 • 05/06/2020 Diwedd tymor Is-raddedig Llambed
 • 19/06/2020 Diwedd tymor TAR
 • 10/07/2020 Diwedd tymor

Dyddiadau Tymor arfaethedig 2020/21

Sylwer y gallai’r dyddiadau newid yn ddibynnol ar ddatblygiadau’n gysylltiedig â’r pandemig Coronafeirws

Tymor yr Hydref 2020

 • 02/09/2020 Dechrau tymor TAR
 • 21/09/2020 Dechrau tymor
 • 11/12/2020 Diwedd tymor
 • 18/12/2020 Diwedd tymor - TAR

Tymor y Gwanwyn 2021

 • 04/01/2021 Dechrau tymor
 • 26/03/2021 Diwedd tymor

Tymor yr Haf 2021

 • 19/04/2021 Dechrau tymor
 • 09/07/2021 Diwedd tymor