Art and Design Students

Y canlynol yw’r patrwm safonol ar gyfer dyddiadau tymhorau i fyfyrwyr llawn-amser traddodiadol.

Gall dyddiadau amrywio yn achos rhai rhaglenni penodol e.e. TAR, rhaglenni Campws Llambed, rhan-amser, myfyrwyr hyblyg, Llundain a Birmingham – cadarnhewch y rhain gyda’ch Rheolwr Rhaglen os gwelwch yn dda.

Sylwer y gall newidiadau i ddyddiadau rhaglenni addysg athrawon megis TAR gael eu penderfynu'n allanol.


Dyddiadau Tymor 2022/23

Tymor yr Hydref 2022

  • 02/09/2022 Dechrau tymor TAR
  • 26/09/2022 Dechrau tymor
  • 16/12/2022 Diwedd tymor 
  • 21/12/2022 Diwedd tymor TAR

Tymor y Gwanwyn 2023

  • 09/01/2023 Dechrau tymor
  • 31/03/2023 Diwedd tymor

Tymor yr Haf 2023

  • 24/04/2023 Dechrau tymor
  • 14/07/2023 Diwedd tymor

Dyddiadau Dechrau Rhaglenni Israddedig