Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Partneriaethau Cydweithredol yn cynnwys Colegau Cyswllt

Partneriaethau Cydweithredol yn cynnwys Colegau Cyswllt

Mae’r Brifysgol yn cynnig rhaglenni astudio a gynigir drwy bartneriaethau cydweithredol gyda sefydliadau eraill yn y DU a thramor.

Mae darpariaeth a gynigir ar y cyd â sefydliadau eraill yn codi proffil y Brifysgol ar draws y byd ac mae’n galluogi’r Brifysgol gynnig ei rhaglenni i fyfyrwyr ledled y DU ac yn rhyngwladol.  Mae sefydliadau partner y Brifysgol yn caniatáu i fyfyrwyr astudio rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn agos i gartref, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer symud ymlaen i raglenni uwch, ymchwil, datblygiad staff a mynediad i addysg uwch yn y DU.

Pwyswch yma am restr gyflawn o’n partneriaid cydweithredol


Colegau Cyswllt

‌ Mae’r London School of Commerce (LSC) yn Goleg Cyswllt o Brifysgol  Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae LSC yn cynnig nifer o raglenni a ddilysir gan y Brifysgol ar ei gampws yn Llundain a thrwy ei ganolfannau rhyngwladol, sef:

  • British School of Commerce, Colombo, Sri Lanka
  • London School of Commerce Dhaka, Dhaka, Bangladesh
  • Al Tareeqah Management Studies, RAK, United Arab Emirates


Am fanylion pellach am London School of Commerce cysyllter â:  London School of Commerce neu e-bostiwch Benny Abraham, Cyfarwyddwr Marchnata.

Mae holl raglenni cydweithredol y Brifysgol yn dilyn proses sydd wedi’i rheoli’n ofalus a goruchwyliaeth academaidd drylwyr.  Bwriad hyn yw sicrhau bod ansawdd a safonau’r rhaglenni a gyngir yn enw’r Brifysgol o’r safon uchaf.  Er mwyn cynnal y safonau hyn mae myfyrwyr yn ddarostyngedig i’r un rheoliadau a pholisïau a myfyrwyr sy’n astudio ar ein campysau gartref.