Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r gyntaf o’i bath yn y byd, lle’r ystyrir bod Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth wraidd y penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y Pasg. Yn y Ddeddf, golyga Datblygu Cynaliadwy y broses o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy gymryd camau, wedi eu hanelu at gyflawni saith nod llesiant.

Arweiniwyd y dystysgrif gan Dr Carolyn Hayles, Arweinydd Academaidd ar gyfer INSPIRE a'i ddatblygu gan dîm o academyddion o'r Brifysgol, gan gynnwys; Gwenllian Beynon, Sandra Dettmer, Caroline Lewis, Stephanie Meyer, Tania Davies, Dr Nicola Welton a Dr Carolyn Hayles.

Ar gael i unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff sydd â diddordeb mewn deall mwy am Ddatblygu Cynaliadwy ar DLGD, mae’r siâp a chyflwyniad y Dystysgrif wedi'i ddyfeisio ar gyfer dysgu ar-lein ac mae'n debyg i'r model a ddefnyddir wrth ddatblygu cynnwys ar gyfer MOOC. Mae 8 fideos yn disgrifio'r Datblygu Cynaliadwy neu’r Nodau Lles (gan gynnwys 1 sesiwn gyflwyniadol). Daw pob uned â darllen pellach, astudiaethau achos, adnoddau, cwis a chwestiynau ar gyfer y fforwm trafod ar-lein.

Gall ddod a hyd i'r tystysgrif ar Moodle o dan ‘INSPIRE: Datblygiad Cynaliadwy a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’.  

Cofrestrwch erbyn 18 Chwefror 2018.