Mae INSPIRE yn rhan o symudiad cynyddol tuag at gymryd ymagwedd gynaliadwy at y ffordd yr ydym yn dysgu, yn gweithio ac yn byw.

Rydym yn datblygu rhwydwaith o ffrindiau a phartneriaid ac yn cymryd rhan mewn nifer o raglenni, prosiectau a mentrau sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ffurfio partneriaethau gyda’r sefydliadau addysg bellach Coleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro i greu Prifysgol sector deuol a chreu cyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes; mae agenda INSPIRE yn ffurfio rhan allweddol o’r datblygiadau hyn yn y cwricwlwm.

Mae’r Brifysgol hefyd yn ymwneud â Rhaglen yr Academi Werdd: trwy’r fenter hon a mentrau eraill rydym yn cysylltu’n barhaus â sefydliadau eraill sy’n rhannu ein gweledigaeth.

Gweler y wybodaeth isod ar Ddolenni Defnyddiol i ddysgu mwy am ein ffrindiau a’n partneriaethau yn y gymuned leol ac yn ehangach.