Ffrindiau Allanol, Partneriaid a Chysylltiadau Defnyddiol

“Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i gynnal ardal o goedwig drofannol sydd yr un maint â Chymru fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.” - darllen mwy
 
 

The Guardian Higher Education Network: "Advice, insight and best practice from the Community"  - dysgu mwy.

 
Miller Research logo

"Miller Research (UK) Ltd is a specialist consultancy working to create and support sustainable communities across the United Kingdom, through innovative work in sustainable regenerationsocial and economic research and evaluation for a wide range of clients, mainly in the public sector." - darganfod mwy.

   

 

The Democracy and Sustainability Platform is about sharing ideas and actions in order to re-shape democracy so that it becomes a powerful source for sustainability.  It’s for people and organisations around the world who care about democracy, and who want to find ways to ensure that everyone lives in a healthy environment and in a world that is fair for people now and in the future." - darllen mwy.

Y Maniffesto er Democratiaeth a Chynaliadwyedd

 

 

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymroddedig i waith ymchwil a chadwraeth ym maes bio-amrywiaeth, ac i gynaladwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ymwelwyr. Ynddi adeiladwyd y tŷ gwydr un-bwa mwyaf yn y byd, a gynlluniwyd gan yr Arglwydd Foster, sy’n cynnwys yr arddangosfa orau o blanhigion o barth hinsawdd y Canoldir yn Hemisffer y Gogledd. Mae gan yr ardd dros 8000 o wahanol fathau o blanhigion, yn ymledu dros 560 erw yng nghefn gwlad prydferth Sir Gâr.

Prosiect yw TYFU'R DYFODOL/GROWING THE FUTURE a reolir gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sy’n cynnwys cyrsiau i’ch helpu i dyfu eich bwyd maethlon eich hun. Cynhelir y cyrsiau ledled Cymru.

 

 cynnalcymru

Cynnal Cymru-Sustain Wales yw prif sefydliad datblygu a rhwydweithio Cymru sy’n gweithio gyda phobl, busnesau a chymunedau ar draws pob sector a ledled Cymru, i ddatblygu meddwl ac arweinyddiaeth gynaliadwy ar draws ystod eang o faterion – o newid hinsawdd i’r economi, o fasnach deg i iechyd.
   

EAUC logo

http://www.eauc.org.uk/home