Dull Strategol y Brifysgol

Gweler isod ddolenni at Strategaethau a Pholisïau’r Brifysgol:

Yma yn y Brifysgol rydyn ni’n mynd ati o ddifri i ymgorffori cynaliadwyedd – nid yn unig trwy'r modd yr ydyn ni’n dysgu ond hefyd trwy’r modd y gweithredwn ni yn sefydliad. Trwy ddatblygu strategaethau a pholisïau, rydyn ni wedi sefydlu fframwaith cadarn i helpu i sicrhau cynaliadwyedd mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae gennym gysylltiadau strategol amlwg, er enghraifft, ein Strategaeth Bwyd Cynaliadwy ond mae hefyd gennym bolisïau eraill sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd mewn ffyrdd eraill megis ein Polisi Caffael.