Ar y tudalen hwn ceir gwybodaeth am gynaliadwyedd, a dolenni ato - cyfleoedd a digwyddiadau academaidd cysylltiedig i aelodau staff a myfyrwyr.

Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant

Dylanwadir ar ein ffordd o fyw ar ein planed yn rhannol gan y syniad sydd gennym ohonom ein hun yn y Cosmos.  Os ydym yn credu bod angen cadw ein hadnoddau, neu fod modd ymelwa arnynt yn ddiddiwedd, bydd hynny’n dibynnu ar a ydym yn gweld bod bywyd ar y ddaear yn werthfawr ac yn fregus, neu a ydym yn credu y bydd y bydysawd bob amser yn darparu atebion i’n problemau.  Mae Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant yn canolbwyntio ar y materion hyn, gan holi sut yr ydym ni fodau dynol yn ymwneud nid yn unig â’r amgylchedd yma ar y ddaear, ond â’r amgylchedd ehangach, y cosmos. 

Rhagor o wybodaeth

Darlith INSPIRE 2014 ar Lenyddiaeth a Chynaliadwyedd

Dydd Iau 29 Mai 2014, 8.30p.m.
Lleoliad: Llwyfan Ynni Da

Traddodir Darlith Llenyddiaeth a Chynaliadwyedd  INSPIRE/ASLE-UKI eleni gan Richard Kerridge, awdur natur, beirniad ac awdur Cold Blood. Yn dilyn y ddarlith ceir trafodaeth ag enillwyr INSPIRE 2013, Dr Jayne Archer a'r Athro Richard Marggraff Turley, a chadeirydd ASLE-UKI, Adeline Johns-Putra.  Cyfarwyddwr INSPIRE, Jane Davidson, fydd yn cadeirio’r drafodaeth. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch ar Ŵyl y Gelli.

Darlith Agoriadol INSPIRE ar Lenyddiaeth a Chynaliadwyedd 2013...


Jonathon Porritt - "Sustainable Futures: Education at the Heart"

Ar ddiwrnod pan rydym yn dathlu popeth sy’n wych am Gymru, gwahoddwyd pobl leol i gampws Llambed y Brifysgol i ddysgu am y modd y gall bywyd cynaliadwy gadw’r genedl yn hardd mewn darlith gan yr amgylcheddwr a’r awdur, Jonathon Porritt CBE.