Cystadlaethau

Mae Cyfarwyddiaeth INSPIRE yn awyddus i godi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd trwy nifer o ddulliau. Yn y gorffennol gwelsom, trwy gynnal cystadlaethau naill ai ar ein pen ein hunain neu mewn partneriaeth ag eraill, bod modd cryfhau ffocws eu pwrpas ymhellach.

Rydym wedi cynnal cystadlaethau ffotograffiaeth mewnol, cystadlaethau pobi ac amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill.

GALW AM GRYNODEBAU: Cynhadledd Ysbrydoli Arferion Arloesol, 13 Gorffennaf 2017

Noder mae’r alwad am grynodebau yn cau ar ddydd Llun 27 Mawrth, 2017

Mae’r Prifysgol mewn partneriaeth gyda’r Fwrdd Partneriaeth Prifysgolion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Abertawe yn ddal Cynhadledd Ysbrydoli Arferion Arloesol. Bydd y gynhadledd yn dathlu datblygiadau cyfredol y bartneriaeth hon o ran ymchwil ac arferion, ac yn hyrwyddo'r cyfleoedd ar gyfer cydweithredu arloesol pellach.

Bydd staff, myfyrwyr ac ymchwilwyr yn gallu arddangos eu hymchwil a'u datblygiadau cydweithredol i gynrychiolwyr o bob cwr o'r rhanbarth, gan roi'r cyfle i ddathlu'r effaith gadarnhaol y mae hyn yn ei chael ar brofiadau ac iechyd cleifion.

Os hoffech rannu eich gwaith, boed yn ddatblygiad ymarferol neu'n ymchwil academaidd, cyflwynwch eich crynodeb trwy'r cyfeiriad hwn Cyflwyno

Os hoffech ddod i'r Gynhadledd er mwyn rhannu eich syniadau â chynrychiolwyr eraill, cofrestrwch trwy'r cyfeiriad hwn Eventbrite

Bydd yr holl gyflwynwyr a chynrychiolwyr yn cael tystysgrif presenoldeb yn dilyn y digwyddiad, ac mae'r Gynhadledd hon wedi'i chofrestru ar gyfer pwyntiau DPP.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael ar y dudalen We hon  neu trwy anfon neges e-bost i UPBConference.HDD@wales.nhs.uk