Gwobrau

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf dyfarnwyd i’r Brifysgol nifer o wobrau yn gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Trwy waith INSPIRE, rydym yn awyddus i osod y bar yn uchel a defnyddiwn y dull o ddangos i eraill, os gallwn ni ei wneud, yna gall pawb arall ei wneud hefyd.  Isod mae dolenni i’r gwobrau sydd wedi’u dyfarnu i ni neu yr ydym yn gweithio tuag atynt ar hyn o bryd.

Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2015

Eleni am y tro cyntaf mae’r Brifysgol wedi cymryd rhan yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC).

Mae Gwobrau Gŵn Gwyrdd wedi ennill eu plwyf fel y gydnabyddiaeth uchaf ei bri o ragoriaeth cynaliadwyedd yn y sector addysg bellach ac uwch. Maent yn cydnabod camau eithriadol gan brifysgolion a cholegau ledled y DU i ddod yn fwy cynaliadwy.

Elusen ddielw yw Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC) sydd â thros 215 o brifysgolion a cholegau yn aelodau. Mae’n cefnogi cynaliadwyedd o fewn sector addysg drydyddol y DU. Bob blwyddyn, mae’r EAUC yn cynnal Gwobrau Gŵn Gwyrdd ac eleni bu’n ffodus i gynnal y Gwobrau Rhyngwladol yn ogystal. 

Ar gyfer 2015, mae Grŵp y Drindod Dewi Sant, yn cynnwys Coleg Sir Gâr, wedi cyflwyno nifer o geisiadau i’r rownd gyntaf ac rydym wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Gŵn Gwyrdd yr EAUC gyda 9 chais mewn 6 chategori.

Cynhelir y rowndiau terfynol ar 26 Tachwedd 2015 ym Mryste.

Cliciwch ar yr enwau isod i weld fideos y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol a’r astudiaethau achos a gyflwynwyd ganddynt:

 

Categori’r Gwobrau

Enw’r Prosiect / Unigolyn

Newydd-ddyfodiad Gorau

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Coleg Sir Gâr

Cyfleusterau a Gwasanaethau

'Modern Meetings'

Bwyd a Diod

Food for Thought - Ein Dull Cynaliadwy

Dysgu a Sgiliau

Eiriolaeth yng nghyfnod yr Anthropocene 

Addysg Ysbrydoledig (INSPIRE)

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd

 

Luci Attala

Gwenllian Beynon

Arweinyddiaeth

Dr Jane Davidson

 

Safon Aur Gyntaf y DU am  Wasanaeth Gwledda ar draws y Brifysgol. 

Gwobr bwysig gan y CU i’r prosiect Cyswllt Carbon yn Affrica