Gwasanaethau Menter ac Arloesedd Ymchwil

Joint image 3d print

Prifysgolion; yn Agor Drysau at Fusnesau

  • Oes arnoch eisiau tyfu’ch busnes?
  • Datblygu’ch staff?
  • Gweithio ar brosiect penodol?
  • Cael cyngor technegol?

Oeddech chi’n gwybod, trwy weithio gyda ni, y gallai’ch sefydliad gael mynediad at ystod eang o adnoddau a chyfleoedd eraill sydd ar gael?