Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Archaeoleg

ARCHAEOLEGEIN CYRSIAU

Cafodd archaeoleg ei haddysgu am y tro cyntaf ar gampws Llanbedr Pont Steffan yn 1968.

Ers hynny, rydym wedi adeiladu enw da rhyngwladol sy'n mynd o nerth i nerth fel y cydnabyddir gan fframwaith asesu ymchwil cyfnodol y Llywodraeth.

Cytunodd 100% o fyfyrwyr Hanes ac Archaeoleg Y Drindod Dewi Sant eu bod wedi gallu cysylltu â staff pan oedd angen – Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022.

Archebwch ddiwrnod agored Penwythnos Profiad Myfyrwyr Cais am Wybodaeth

Cyrsiau Israddedig