Diogelu arloesedd a chreadigrwydd – eiddo deallusol

Yma yn PCYDDS rydym yn arloesol ac yn greadigol, rydym yn dysgu i’n myfyrwyr chwilio am broblemau, dod o hyd i gyfleodd, eu datrys a gwneud i bethau ddigwydd.

Yn y byd o’n cwmpas, mae popeth yn newid yn ddi-baid, felly mae angen i ni ailasesu normau, mynegi syniadau ac addasu. Mae hyn yn gofyn am feddwl creadigol, ond beth am ddiogelu a chyflwyno’n syniadau, sut rydym yn gwneud hynny?

Ceir ystod o hawliau eiddo deallusol (ED) ar nodau masnach, breinlenni, dyluniadau a hawlfraint, a luniwyd i wobrwyo arloeswyr am eu hymdrechion.

Gall y rhain hefyd ein helpu i sicrhau nad ydym yn tresmasu ar hawliau pobl eraill.

Mae deall yn hanfodol i lwyddiant, a gan fod diwydiannau sy’n deall ac yn defnyddio Hawliau Eiddo Deallusol yn ddwys yn cyfrif am 1 swydd o bob 3 yn Ewrop, efallai y byddwch eisiau gwybod ychydig yn rhagor yn ogystal?

Er mwyn gwneud pethau’n haws mae adnoddau gwych ar gael y datblygwyd rhai ohonynt gyda chymorth arbenigedd PCYDDS, felly beth am edrych i gael gweld ble a sut y gallai dealltwriaeth o ED symud eich gyrfa a’ch syniadau ymlaen?

Meddyliau myfyrwyr a graddedigion o Ddiwrnod ED y Byd 2016