UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Cefnogi

Cefnogi

Support banner

Myfyrwyr yw calon Y Drindod Dewi Sant.

Mae ein dosbarthiadau bach yn golygu na fyddwch chi’n mynd ar goll yn y dorf.Mae ein staff wrth law i’ch helpu i gyflawni eich nod – o gymorth astudio i gwnsela, iechyd meddwl, llety a chyllid, rydyn ni ar eich ochr chi.

Rydym wedi ehangu ein cynlluniau bwrsariaeth ac ysgoloriaethau gan gynnwys cymorth ychwanegol i'r rheini sydd ei angen ar ffurf dyfeisiau Microsoft, cymorth ariannol ar gyfer cysylltedd a mynediad at adnoddau gan gynnwys arian grant Llywodraeth Cymru i’r ardaloedd hynny sydd â chysylltedd band eang gwael.

Rydyn ni wedi sefydlu mesurau i sicrhau mynediad parhaus i ddarparu cefnogaeth i bawb sydd ei angen – yn cynnwys y Lwfans Myfyrwyr Anabl, cymorth iechyd meddwl a chwnsela, a chefnogaeth i’r rheini sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Byddwn yn parhau i gynnig mynediad 24/7 at y gymuned cymorth cymheiriaid gyda Togertherall  ac rydyn ni wedi cyflwyno menter newydd, y Connect Project, i sicrhau nad yw ein myfyrwyr yn profi unigrwydd neu deimladau o ynysu.

Rydyn ni wedi datblygu’r ap Hwb i’w wneud yn hygyrch i fyfyrwyr newydd gyda chyfleuster sgwrsio i’w gwneud yn haws i chi gael atebion i’ch cwestiynau.

Mae ein llety ar y campws, sydd wedi ennill gwobrau, yn ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref. Cewch fanteisio ar fyw mewn tŷ gyda myfyrwyr eraill ac rydyn ni’n cyflwyno cynllun hyblyg er mwyn sicrhau na fyddwch chi ar eich colled os bydd cyd-destun y Coronafeirws yn newid yn ystod y flwyddyn.