UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Cyflawni

Cyflawni

Success banner

Rydyn ni am gynnig y cyfle i chi brofi amrywiaeth eang o gyfleoedd academaidd, cymdeithasol a diwylliannol i gefnogi eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Ein nod yw eich galluogi i gyflawni eich potensial, drwy gynnig yr amgylchedd cywir a’r amrywiaeth iawn o brofiadau.

Mae ein rhaglenni’n ceisio datblygu eich sgiliau proffesiynol i’ch helpu i sicrhau cyflogaeth. Rydyn ni’n cyflwyno cyfres o fodylau i’ch cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau, yn cynnwys cymhwysedd digidol, ymchwilio a rheoli prosiect, yn ogystal â nodweddion graddedig megis cyfathrebu, hunan-adfyfyrio, gwydnwch a datrys problemau.