UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Diogelu

Diogelu

Safety banner

Iechyd a diogelwch ein cymuned o staff a myfyrwyr yw ein blaenoriaeth ac rydyn ni’n cadw cyswllt agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Public Health UK. Mae ein cynlluniau’n seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni wedi cyflwyno amrywiol fesurau i gadw pawb yn ddiogel ar ein campysau – o sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol, i systemau un ffordd, gwell cyfleusterau hylendid yn ogystal â mwy o lanhau, yn enwedig mewn mannau y mae llawer o ddefnydd arnyn nhw.

Gwnaethom ni flaenoriaethu agor mannau dysgu arbenigol, pan fydd yn ddiogel ac yn briodol gwneud hynny, yn cynnwys gweithdai, labordai, stiwdios yn ogystal â llyfrgelloedd.

Rydyn ni hefyd wedi datblygu mesurau i gefnogi staff a myfyrwyr sy’n hunan-ynysu, er mwyn iddyn nhw allu ymgysylltu’n llawn â’u hastudiaethau os nad oes modd iddyn nhw fynychu’r campws.

Bydd yr holl staff sy’n gweithio ar y campws wedi derbyn yr hyfforddiant iechyd a diogelwch priodol. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno modwl ar-lein gorfodol i sicrhau bod pawb sy'n astudio ac sy’n gweithio  ar ein campysau yn deall ein gofynion iechyd a diogelwch tra bo pandemig y Coronafeirws yn parhau.