UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Negeseuon Fideo

Negeseuon Fideo

Cymuned Caerfyrddin | Gwilym Dyfri Jones

Ein trefniadau dros yr Ŵyl 2020/21

Neges i gymuned Sir Gâr wrth Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant ar ein trefniadau dros yr Ŵyl


Cymuned Llambed | Gwilym Dyfri Jones

Ein trefniadau dros yr Ŵyl 2020/21

Neges i gymuned Llambed wrth Gwilym Dyfri Jones ar ein trefniadau dros yr Ŵyl


Cymuned Caerfyrddin | Gwilym Dyfri Jones

Croesawu nol i gampws Medi 2020

Wrth inni groesawu myfyrwyr nol i gampws Caerfyrddin, dyma neges i gymuned Sir Gâr gan Gwilym Dyfri Jones, Provost y campws.


Cymuned Llambed | Gwilym Dyfri Jones

Croesawu nol i gampws Medi 2020

Wrth inni groesawu myfyrwyr nol i gampws Llambed, dyma neges i gymuned Ceredigion gan Gwilym Dyfri Jones, Provost y campws.


Gwilym Dyfri Jones | Profost Campysau Caerfyrddin a Llambed