Blas o’r brifysgolO gysur eich cartref!
Gyda'r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd

Dewch i weld pam mai’r Drindod Dewi Sant sydd â’r llety, y cyrsiau a'r darlithwyr gorau yn y DU – yn ôl pleidlais myfyrwyr! (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni  2020)

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae dewis y cwrs sy’n iawn i chi yn hanfodol ar gyfer mwynhau'r profiad gorau yn y brifysgol.

Am flas o fywyd Prifysgol yn Y Drindod Dewi Sant archebwch eich lle yn ein sesiwn flasu rithiol nesaf.

Mae ein sesiynau blasu yn cynnig...

 • Cipolwg ar ein cyrsiau
 • Sesiynau Holi ac Ateb Byw gyda darlithwyr
 • Sgyrsiau gyda Chyfeillion Prifysgol ar y cwrs
 • Gwybodaeth am gyfleoedd gyrfa ... o gyfleustra eich cartref.

Pa un o ddiwrnodau blasu’r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Y Drindod Dewi Sant y byddwch chi’n ei ddewis?

 • Busnes a Rheolaeth
 • Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
 • Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch
 • Rheoli Gwestai Rhyngwladol
 • Gwasanaethau’r Cyhoedd, y Gyfraith a Phlismona
 • Rheoli Chwaraeon

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy ac i archebu eich lle yn y sesiwn flasu rithiol rydych chi wedi ei dewis