Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr

Nadia | MA Addysg Gorfforol


Dr Timothy Mallard | PhD Diwinyddiaeth (Moeseg Gristnogol)


Alison Chester-Lambert | MA Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol

Mae’n siŵr mai un o fanteision mwyaf y rhyngrwyd yw addysg. Yn fam a gofalwr plentyn ag anableddau, roedd gen i ychydig o opsiynau lleol i astudio, ond dim byd yn debyg i’r cyfleoedd a gyflwynwyd drwy ddysgu o bell gyda’r Drindod. 

Mae e wedi agor cronfa eang o bosibiliadau i bobl fel fi na fyddent gynt wedi gallu gobeithio cyrchu’r cyfryw bynciau arbenigol o’r blaen.

Rwy’n astrolegydd ac roedd arna’i eisiau astudio’r hanes a’r cyfraniad y mae wybrennau serennog wedi’i wneud i hanes dyn, felly cofrestrais ar yr MA Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol.  Darllenwch ragor...


Andrew Oberg | MA Athroniaeth Gymhwysol

Fy enw i yw Andrew Oberg ac rwy’n astudio ar y rhaglen MA fel myfyriwr o bell.

Mae’n debyg y dylwn i ddechrau hwn gyda thamaid amdanaf fi fy hun. Rwy’n byw yn Tokyo, Siapan, gyda fy ngwraig a’m plentyn ac yn addysgu mewn prifysgol sydd wedi’i lleoli tuag awr i’r gogledd orllewin o’r ddinas.

Yn ddiweddar penderfynais yr hoffwn ddatblygu fy addysg ymhellach am gwpl o resymau. Yn anad dim, ers blynyddoedd rwyf wedi bod eisiau astudio athroniaeth ar lefel graddedig ond erioed wedi cael y cyfle i wneud hynny. Darllenwch ragor...


Geraldine Heil | MA Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol

Rwy’n wirioneddol caru bod yn fyfyriwr MRes Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn i ddysgu am bwnc mor wych ac yn y pendraw, cael cymhwyster ôl-raddedig yma yn Y Drindod Dewi Sant.

Roedd y maes pwnc MA yn gymhelliant mawr i mi ac roeddwn yn hoffi’r syniad o allu astudio a pheidio â gorfod symud gan ei fod yn gweddu fy ffordd o fyw brysur. Darllenwch ragor...


Carol Ballard | MA Astudiaethau Canoloesol

Rwy’n fyfyriwr aeddfed (aeddfed iawn – bron yn Bensiynwr!) ac ar hyn o bryd rwy’n astudio’r cwrs MA mewn Astudiaethau Canoloesol fel myfyriwr dysgu o bell.

Pan adawais yr ysgol yn 1972, astudiais Wyddorau Planhigion ac yna PhD mewn Imiwnoleg. Ar ôl ychydig flynyddoedd ym maes ymchwil ôl-ddoethurol, gwnes gwrs TAR a threulio gweddill fy mywyd gwaith yn athro gwyddoniaeth ac yn ysgrifennu gwerslyfrau gwyddoniaeth. Darllenwch ragor...


Suzanne Beyer | MA Astudiaethau Celtaidd

Fy enw yw Susanne Beyer ac rwy’n byw ger Braunschweig yn yr Almaen. Ar ôl cwblhau BA mewn Anthropoleg a Chymraeg y llynedd, ar hyn o bryd rwy’n astudio am MA mewn Astudiaethau Celtaidd – eto drwy ddysgu o bell. Dyma’r unig ffordd i mi astudio ar hyn o bryd oherwydd bod gen i dri o blant. Rydym yn byw mewn ardal wledig ac mae’r brifysgol agosaf yn ffocysu ar bynciau technegol. Darllenwch ragor am stori Susanne yn ei geiriau ei hun yn Gymraeg a Saesneg yma...