Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr  -  Alison Chester-Lambert

Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr

Mae’n siŵr mai un o fanteision mwyaf y rhyngrwyd yw addysg. Yn fam a gofalwr plentyn ag anableddau, roedd gen i ychydig o opsiynau lleol i astudio, ond dim byd yn debyg i’r cyfleoedd a gyflwynwyd drwy ddysgu o bell gyda’r Drindod. 

Mae e wedi agor cronfa eang o bosibiliadau i bobl fel fi na fyddent gynt wedi gallu gobeithio cyrchu’r cyfryw bynciau arbenigol o’r blaen. Rwy’n astrolegydd ac roedd arna’i eisiau astudio’r hanes a’r cyfraniad y mae wybrennau serennog wedi’i wneud i hanes dyn, felly cofrestrais ar yr MA Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol. 

Ar y cychwyn, roeddwn yn teimlo bod gen i ddiffyg sgiliau gofidus i ymgymryd â’r ffasiwn beth, ond cefais fy nghefnogi a’m hannog gan y staff wrth i mi ddod o hyd i’m traed ar ddechrau’r cwrs.

Cysylltais â’r myfyrwyr eraill ac nawr mae gen i ffrindiau i rannu’r daith gyda nhw. Gallaf ffitio’r darllen a’r ysgrifennu o gwmpas fy nghleientiaid ac mae’r cwrs wedi’i strwythuro’n dda, felly rwy’n gwybod beth i’w wneud a sut i’w wneud e. 

Mae popeth sydd arnom ei angen yna ar y cyfrifiadur, ddydd a nos, ac mae hyn yn caniatáu rhagor o amser ar gyfer astudio. Rwy’n falch o’r hyn rwy’n ei gyflawni ac ni fuaswn fyth wedi gallu rhoi cynnig arno heb addysgu ar-lein.

Ffordd wych i ddysgu!

Alison Chester-Lambert